Kurs i gravidtrening (1)

Lørdag 15.09 kl. 10:30 - 15:00
For behandlere og treningsveiledere. Kurset passer for alle terapeuter, treningsveiledere, turnuskanditater og studenter. Sted: Femme, Trondheim. Pris: 1950,- (15 % rabatt til studenter og turnuskandidater). Påmelding er bindende. Kursholdere: Mona Rygvold og Simone Anzjøn Holbø. Gründere av Femme, gründere av Din Femme (online trening), fysioterapeuter med spesialisering i kvinnehelse, sertifiserte gravidinstrutører, forfattere og foredragsholdere.