Førstehjelpskurs BARN

Onsdag 04.10 kl. 19:00 - 21:15
Førstehjelp – Hva gjør du om barnet blir akutt syk eller skadet? Kr. 790,- (Pris for foreldrepar: 1100,-) Barn blir av og til utsatt for ulykker, det er ikke til å unngå. De er nysgjerrige, og de vet ennå ikke hva som kan være farlig for dem og hva som er trygt. Noen barn er også mer utforskende enn andre. Behold roen Hvis ulykken først er ute, er det du som voksen som må holde hodet kaldt og reagere etter beste evne for å begrense skadene. Vet du hva du skal gjøre, vil forhåpentlig skaden bli mindre, og du vil lettere kunne bevare roen og utføre hjelpen på en hensiktsmessig og omsorgsfull måte. Kursets innhold: Hva er førstehjelp? Når varsle 113? B-L-Å-S-E Bevisstløshet, fremmedlegeme og kvelning Akutte sykdommer Blødninger, bruddskader Brannskader og forgiftninger Hjerte Lunge Redning (HLR) * Nardo Bil og Volvo avslutter kurset med å snakke om sikring av barn i bil. Delta på kurset og oppnå bedre kunnskap, ferdighet og sikkerhet for deg og din familie! Du vil etter kurset få tildelt kursbevis. NB: Et begrenset antall plasser - førstemann til mølla! Kursholder: Jarbel Brevik, utdannet sykepleier 2004. Jobber også i ambulansetjenesten og jobber ved siden av hos Din bedriftshelsetjeneste AS og bistår kunder med, førstehjelp, hjertestarter, kurs og utstyr. Hjelper også bedrifter på beredskap og organisering ved kriser og oppfølging.